Τεθνηκυὶας τῆς μητρὸς σεσιώπηκα καὶ λύπῃ κέχρημαι μεγίστῃ

Trad: Sa mère ayant péri, il s’est tu et resta affligé d’un grand chagrin.

Comment traduire la valeur sémantique du parfait?
Le passé composé est-il le seul temps du passé capable de rendre cette notion d'achèvement?

Réponses

 • AalsyAalsy Membre
  Bonjour,
  Attention, c'est une 1ère personne du singulier, mais hormis cela, "je me tus et restai affligé d'un grand chagrin" me semble effectivement bien rendre le parfait...
 • Merci pour ta réponse.
  Finalement, il n'y a pas de correspondance stricte en version. J'en ai une autre qui me turlupine. Là encore je pense que ma traduction est fausse:

  " Ὀνειδίζονται μοι οἱ μεμισηκότες ἐμὲ ἀχαρίστῳ πεφυκέναι καὶ τῶν εὖ πεποιηκότων ἠμεληκέναι "

  "Ceux qui m'ont haï me blâment d'avoir été ingrat ( datif !? ) et d'avoir négligé ceux qui m'ont rendu service".

  Surtout dites-le moi si je vous ennuie avec mes questions idiotes :D
 • S.S. Membre
  terpnoslogos a écrit:
  Merci pour ta réponse.
  Finalement, il n'y a pas de correspondance stricte en version.
  Mon professeur cherche toujours à rendre cette valeur aspectuelle, il a d'ailleurs l'art de le faire. Moi, pas. Je ne puis vraiment te conseiller autre chose que lourdeurs.
  " Ὀνειδίζονται μοι οἱ μεμισηκότες ἐμὲ ἀχαρίστῳ πεφυκέναι καὶ τῶν εὖ πεποιηκότων ἠμεληκέναι "

  ἀχαρίστῳ est au datif par attraction au cas de μοι. Il me semble que l'on peut trouver (?) l'accusatif, supposant une proposition infinitive.
 • Tu ne nous ennuies pas du tout! ἀχαρίστῳ est au datif en vertu de l'usage suivant : quand le complément du verbe principal au génitif ou au datif se trouve aussi le sujet ou l'attribut du sujet de l('infinitif, il peut se mettre dans l'infinitive à l'accusatif, au génitif ou datif par attraction. cf Byzos p. 196
 • terpnoslogos a écrit:
  " Ὀνειδίζονται μοι οἱ μεμισηκότες ἐμὲ ἀχαρίστῳ πεφυκέναι καὶ τῶν εὖ πεποιηκότων ἠμεληκέναι "
  "Ceux qui m'ont haï me blâment d'avoir été ingrat"
  Plutôt: "ceux qui me haïssent (qui ont pris le pli de me haïr, si tu veux, d'où le parfait) blâment mon ingratitude, etc.
  πεφυκέναι n'a pas de valeur temporelle clairement passée (il sert d'ailleurs à suppléer eimi.).
 • Merci à tous pour votre aide!
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.